Hur inaktiverar du aviseringar till "Slutför installationen" Windows 10 ?
...
Hur du hittar IP-adressen till en åtkomstpunkt ?

  1. Start > Springa > typ: cmd (för att ange kommandotolken)
  2. Typ: ipconfig / all.
  3. I listan hittar du raden som är din "Standardgateway", detta är din primära router / åtkomstpunkt.