Installation

Så här testar du Windows 8 i VirtualBox
  • 2719
Virtual Box Method (Windows 7 och Windows 8)Öppna VirtualBox installationsfil och fortsätt installationen. ... Öppna VirtualBox efter installationen.K...